Duyurular

AĞRI DEFTERDARLIĞINDAN YAPILANDIRILAN BORÇLARIN PEŞİN VEYA 1. TAKSİT ÖDEME SÜRESİNİN 15 EKİM PAZARTESİ TARİHİNE KADAR UZATILDIĞINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarınızın peşin olarak veya 1. taksit ödemesi için Son Gün 15 Ekim 2018 olarak uzatılmıştır.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şarttır.

Bu nedenle, özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 7143 sayılı Kanundan yararlanmaya devam edebilmek için 1. taksit ödemenizi 15 Ekim Pazartesi günü akşamına kadar yapmayı unutmayın.

Ödemelerinizi;

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

Başkanlığımız, resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalardın banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT işyerlerinden,

Vergi Dairelerinden,

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Öte Yandan Cumhurbaşkanı Kararıyla yalnızca ilk taksit ödeme süresi uzatılmış olup, ilk taksitin dışındaki taksitlerin ödeme süreleri değişmediğinden, diğer taksitlerin ödeme planında gösterilen ödeme süreleri içinde ödenmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

AĞRI DEFTERDARI MEHMET TURAL

YAPILANDIRMA ÖDEMELERİNİN SÜRE UZATIMI HAKKINDA DUYURU

11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 01/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 01/10/2018 tarihli ve 140 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 15/10/2018 tarihine ( bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Ağrı Defterdarlığı Merkez ve İlçe Vergi Daireleri ile Tüm Malmüdürlükleri Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine (E-VDB) Geçmiştir.

 

                                                                                           BASIN BÜLTENİ

 

AĞRI DEFTERDARLIĞI MERKEZ VE İLÇE VERGİ DAİRELERİ İLE TÜM MALMÜDÜRLÜKLERİ  ELEKTRONİK VERGİ DAİRESİ OTOMASYON SİSTEMİNE (E-VDB) GEÇMİŞTİR.

 

                 Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçirilen Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüklerinden sonra Defterdarlığımız uhdesinde bulunan Malmüdürlükleri de  07.05.2018 tarihinde E-VDB sistemine geçirilmiştir.

                  Yeni sisteme uyum sağlanması amacıyla İlimiz merkez ve ilçe gelir birimlerimizde görevli bulunan gelir personeline bilişim eğitimi kapsamında ‘’ E-VDB Sistemi Uygulamasına Geçiş ve İnteraktif Vergi Dairesi İş Takibi Bağlantısı Kullanıcı Ortak Eğitimi ’’  verilmiştir.

                 Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçiş ile birlikte vergi dairelerindeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde uyulacak ilke, kural ve yöntemler ile kullanılacak formları ve iş akışlarını belirleyen ve 2001 yılından itibaren uygulanmakta olan Vergi Daireleri İşlem Yönergesi teknolojik gelişmelere ve mevzuat değişikliklerine uygun olarak güncel hale getirilmiş ayrıca Gelir İdaresinin mükelleflerin takip edilmesi, taleplerinin yerine getirilmesi ve veri akışının hızlandırılmasında daha etkin, verimli ve mükellefe daha iyi hizmet veren bir yapıya kavuşturulması çalışmaları kapsamında önemli bir mesafe katedilmiştir.

                Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Mehmet TURAL

Defterdar