Defterdarlık personeline Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele eğitimi verilmiştir.