Duyurular

Ağrı Defterdarlığı Merkez ve İlçe Vergi Daireleri ile Tüm Malmüdürlükleri Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine (E-VDB) Geçmiştir.

 

                                                                                           BASIN BÜLTENİ

 

AĞRI DEFTERDARLIĞI MERKEZ VE İLÇE VERGİ DAİRELERİ İLE TÜM MALMÜDÜRLÜKLERİ  ELEKTRONİK VERGİ DAİRESİ OTOMASYON SİSTEMİNE (E-VDB) GEÇMİŞTİR.

 

                 Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçirilen Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüklerinden sonra Defterdarlığımız uhdesinde bulunan Malmüdürlükleri de  07.05.2018 tarihinde E-VDB sistemine geçirilmiştir.

                  Yeni sisteme uyum sağlanması amacıyla İlimiz merkez ve ilçe gelir birimlerimizde görevli bulunan gelir personeline bilişim eğitimi kapsamında ‘’ E-VDB Sistemi Uygulamasına Geçiş ve İnteraktif Vergi Dairesi İş Takibi Bağlantısı Kullanıcı Ortak Eğitimi ’’  verilmiştir.

                 Elektronik Vergi Dairesi Otomasyon Sistemine geçiş ile birlikte vergi dairelerindeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde uyulacak ilke, kural ve yöntemler ile kullanılacak formları ve iş akışlarını belirleyen ve 2001 yılından itibaren uygulanmakta olan Vergi Daireleri İşlem Yönergesi teknolojik gelişmelere ve mevzuat değişikliklerine uygun olarak güncel hale getirilmiş ayrıca Gelir İdaresinin mükelleflerin takip edilmesi, taleplerinin yerine getirilmesi ve veri akışının hızlandırılmasında daha etkin, verimli ve mükellefe daha iyi hizmet veren bir yapıya kavuşturulması çalışmaları kapsamında önemli bir mesafe katedilmiştir.

                Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Mehmet TURAL

Defterdar